Isännöinti

Isännöitsijän tehtävät

Isännöitsijä on taloyhtiön toimitusjohtaja. Isännöitsijän tehtävä on huolehtia kiinteistönpidosta ja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa. Isännöitsijä vastaa siitä, että taloyhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Isännöintitehtävät on suoritettava ammattitaitoisesti ja taloyhtiön edun mukaisesti.

Isännöitsijä hoitaa tehtäväänsä yhtiökokouksen päätösten ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Sovitut asiat tulevat aina hoidetuksi.

Isännöitsijän vastuut

Isännöitsijän työn keskeisin osa on huolehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi kaikkia yksittäisiä isännöintitehtäviä ei voida tyhjentävästi luetella. Osa isännöitsijälle kuuluvista tehtävistä voidaan ja osa pitääkin siirtää muun asiantuntijan kuin isännöitsijän tehtäväksi, mutta vastuu näiden tehtävien hoitamisesta kuuluu kuitenkin isännöitsijälle.

Isännöitsijä on taloyhtiön palkkaama asiantuntija, jolla on velvollisuus ja valtuudet tehdä yhtiön edun mukaisia ratkaisuja, jotta asukkaiden arki pyörii.

Hyvä isännöitsijä

Vahvuuksiini kuuluvat taloyhtiöiden talousasioiden jämäkkä hallinta, budjetointi ja asioiden jatkuva seuraaminen. Ennakointi ja asioiden tarkka suunnittelu pitävät taloyhtiön kunnossa ja varmistavat häiriöttömän asumisen. Asioiden avoin tiedottaminen moderneilla välineillä, kuten laadukkaasti toteutettujen taloyhtiösivujen kautta, ovat osa tarjoamaani palvelua. Minun yrityksessäni asioitte aina ilman välikäsiä isännöintiyrittäjän kanssa. Voitte olla varmoja että toiveet ja tarpeet menevät perille ja tiedätte kuka asiaanne hoitaa.

Teen mielelläni taloyhtiöllenne tarjouksen laadukkaasta isännöintipalvelusta.